Stjørdal Kunstforening er en frivillig organisasjon

som har som formål å formidle kunst til innbyggerne og øke interessen for billedkunst. Kunstforeningen arrangerer utstillinger med visuell kunst og kunsthåndverk. I tillegg holder vi kunstfaglige foredrag og kurs, og driver med formidling av kunst rettet mot barn og unge. Alle som ønsker, kan bli medlem i kunstforeningen ved å betale en medlemskontingent. Kunstforeningen ledes av et styre, som velges av medlemmene på årsmøtet. Driften er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Stjørdal kunstforening ble startet  25.oktober 1988. Fast visningssted er Galleriet i Kimen kulturhus, Stjørdal. Våre arrangementer publiseres også på vår facebookside Stjørdal kunstforening og på Kimens nettside www.kimenkulturhus.no.

Kunstforeninger er basert på ikke-kommersiell drift og frivillig arbeid

Felles for alle kunstforeningene og kunstlagene, store som små, er at de har en ikke-kommersiell drift. Ønsket om å formidle kunst ligger til grunn, ikke å tjene penger. Eventuelle inntekter og overskudd fra salg av kunst, brukes til å vise utstillinger med mindre salgspotensial, eller til å kjøpe inn kunst til egne kunstsamlinger.

Mange kunstforeninger mottar støtte fra kommune og fylkeskommune, i tillegg til at en håndfull får driftsstøtte fra staten. Andre kunstforeninger mottar ikke faste offentlige tilskudd, og må basere driften på medlemskontingent, prosjektmidler, dugnadsarbeid, eventuelle sponsormidler og salgsinntekter fra utstillinger. Noen eier egne utstillingslokaler, noen har gratis lokaler fra kommunen, mens andre leier utstillingslokaler i kulturhus, museum o.a.

Kunstforeningene er en viktig del av grunnmuren i kunstformidlingen i Norge. Mange steder i landet er langt til nærmeste kunstmuseum, og en stor del av publikum får derfor sitt første møte med den visuelle kunsten i en kunstforening. Som demokratisk styrte visningssteder bidrar kunstforeningene til mangfoldet på den norske kunstscenen.

De aller fleste kunstforeningene og kunstlagene i Norge er medlemmer i paraplyorganisasjonen Norske Kunstforeninger. Samlet har medlemsforeningene om lag 20 000 medlemmer. Rundt 600 000 publikummere besøker årlig de vel 1000 utstillingene som arrangeres i kunstforeningene (tall fra medlemundersøkelse 2011).

Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon

for 162 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller. Organisasjonens formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst. Norske Kunstforeninger arbeider med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i kunstforeningsnettverket, og legger til rette for at foreningene kan bli profesjonelle visningssteder for kunst. 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS